03.12.2019

Bæjarráð - 3114

 
 Bæjarráð Vestmannaeyja - 3114. fundur

Bæjarráðs Vestmannaeyja

haldinn Fundarsal að Bárustíg 15 efri hæð.,

3. desember 2019 og hófst hann kl. 12:00

 

 

Fundinn sátu:

Jóna Sigríður Guðmundsdóttir varaformaður, Hildur Sólveig Sigurðardóttir aðalmaður, Elís Jónsson varamaður, Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri og Angantýr Einarsson embættismaður.

 

 

Fundargerð ritaði:  Angantýr Einarsson, framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs

 

 

 

Dagskrá:

 

1.

Fjárhagsáætlun 2020 - 201909065

 

Bæjarstjóri lagði fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 til kynningar fyrir seinni umræðu í bæjarstjórn

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð þakkar kynninguna.

     

2.

Þriggja ára fjárhagsáætlun 2021-2023 - 201910135

 

Bæjarstjóri lagði fram þriggja ára fjárhagsáætlun 2021-2023 til kynningar fyrir seinni umræðu í bæjarstjórn.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð þakkar kynninguna

     

3.

Umræða um samgöngumál - 201212068

 

Rædd var nýsamþykkt þingsályktunartillaga um úttekt í Landeyjahöfn. Samkvæmt tillögunni er miðað við að henni verði lokið eigi síðar en 31. ágúst 2020.

Um er að ræða óháða úttekt á höfninni svo að unnt sé að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja heilsárshöfn í Landeyjum.

Úttektin mun ekki einskorðast við dýpi Landeyjahafnar. Litið verður til þeirrar reynslu sem komin er af siglingu nýs Herjólfs í Landeyjahöfn til athugunar á því hvaða aðrir þættir, svo sem samspil vinda og sjólags, gætu takmarkað nýtingu hafnarinnar. Þá þyrfti að gera tillögur að úrbótum reynist svo vera.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð fagnar því að Alþingi skuli hafa samþykkt að ráðast í óháða úttekt á Landeyjahöfn og skorar á samgönguráðherra að hefja hana sem fyrst, enda gert ráð fyrir að niðurstöður úttektarinnar liggi fyrir í lok næsta sumars.

Bókun
Meirihluti bæjarráðs fagnar nýsamþykktri þingsályktunartillögu og lýsir yfir ánægju að hún komi til framkvæmda. Úttektin er löngu tímabær þar sem frá 2010 hefur ýmsu verið ábótavant og núverandi meirihluti í bæjarstjórn lagt ríka áherslu á að bætt verði úr. Landeyjahöfn er og verður mikilvæg samfélaginu í Vestmannaeyjum. Meirihluti þakkar þeim þingmönnum Suðurkjördæmis sem komu að þingályktunartillögu og þeim þingmönnum sem studdu hana.
(Sign. Jóna Sigríður Guðmundsóttir, Elís Jónsson)

Bókun
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagnar samþykkt þingsályktunartillögu um úttekt á Landeyjahöfn og bindur vonir við að með nýrri ferju og bættum skilyrðum í Landeyjahöfn haldi höfnin áfram að vera sú samgöngubylting sem hún hefur verið samfélaginu og þakkar þingheimi samþykkt hennar.
(Sign. Hildur Sólveig Sigurðardótti)

     

4.

Umræða um heilbrigðismál - 201810114

 

Til umræðu var fundur bæjarráðs með heilbrigðisráðherra þann 20. nóvember sl. Fundurinn gekk vel. Ráðherra tók undir með bæjarfulltrúum um að bæta sjúkraflug til Vestmannaeyja og verið er að skoða möguleika á sjúkraþyrlu á Suðurlandi með staðarmönnun. Vonandi skýrist fljótlega hvort af því verður.

Þar sem enn hefur ekki náðst saman við Sjúkratryggingar Íslands um samning eru fjárveitingar til reksturs Hraunbúða of lágar og Vestmannaeyjabær þarf að hlaupa undir bagga með fjármögnun stofnunarinnar. Þetta ástand er óviðunandi og mikilvægt að samkomulag náist sem fyrst eða ríkið standi við skuldbindingar sínar með öðrum hætti. Ráðherra sýndi þessu sjónarmiði bæjarfulltrúa skilning.

     

5.

Staða sýslumannsins í Vestmannaeyjum - 201911005

 

Bæjarstjóri upplýsti um ákvörðun dómsmálaráðherra um að auglýsa embætti sýslumannsins í Vestmannaeyjum laust til umsóknar og fjölga verkefnum á stofnuninni.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð lýsir yfir ánægju með ákvörðun dómsmálaráðherra að auglýsa embætti sýslumannsins í Vestmannaeyjum laust til umsóknar og fjölga verkefnum á stofnuninni sem styrkir starfsemi embættisins. Jafnframt fagnar bæjarráð því að dómþing verði áfram starfandi í Vestmannaeyjum.

Bókun
Mikil vinna hefur verið lögð í að styrkja og efla Sýslumanninn í Vestmannaeyjum. Meirihluti fagnar ákvörðun dómsmálaráðherra. Mikilvægt er að sýslumaður sé til staðar í Vestmannaeyjum og ný sérverkefni fylgi honum sem mun styrkja embættið í Eyjum.
(Sign. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Elís Jónsson)

     

6.

Atvinnumál - 201909001

 

Bæjarstjóri fór yfir verk-, tíma- og kostnaðaráætlun Þekkingarseturs Vestmannaeyja um gerð atvinnustefnu Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að vinnunni ljúki með stefnu og aðgerðaráætlun á seinni hluta ársins 2020.
Jafnframt lagði bæjarstjóri til að bæjarráð skipi starfshóp sem hefur það hlutverk að stýra vinnunni.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð samþykkir áætlun Þekkingarseturs Vestmannaeyja um gerð atvinnustefnu Vestmannaeyjabæjar.
Bæjarráð skipar þau Írisi Róbertsdóttur, Njál Ragnarsson og Hildi Sólveigu Sigurðardóttur í umræddan starfshóp og samþykkir að óska eftir tilnefningu frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Þekkingarsetri Vestmannaeyja.

     

7.

Breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar - 201906047

 

Vísað er til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar um endurskoðun bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Áður en kom til afgreiðslu hennar hafði átt sér stað vinnufundur með Sesselju Árnadóttur, stjórnsýsluendurskoðanda Vestmannaeyjabæjar, þar sem farið var yfir þær ábendingar sem hún hafði gert við bæjarmálsamþykktina, sem síðast var breytt 2014. Ákveðið var að vinna áfram að breytingunum og fara í gegnum allar greinar hennar.
Lagt er til að skipaður verði þriggja manna starfshópur kjörinna fulltrúa sem hefur það hlutverk að fara í gegnum tillögur að einstökum breytingum á bæjarmálasamþykktinni og leggja fram drög að breytingum á henni til bæjarstjórnar. Með starfshópnum starfi bæjarsstjóri og framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð samþykkir tillöguna og skipar þau Njál Ragnarsson, Jónu Sigríði Guðmundsdsóttur og Helgu Kristínu Kolbeins í umræddan starfshóp. Stefnt er að því að vinnan hefjist á næstu dögum og starfshópurinn skili af sér tillögum að breytingum fyrir bæjarstjórnarfund í janúar nk.

     

8.

Jafnlaunavottun - 201801078

 

Lögð voru fyrir bæjarráð drög að jafnlaunastefnu Vestmannaeyjabæjar. Stefnan er liður í innleiðingu jafnlaunavottunar hjá bænum, en skv, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, ber fyrirtækjum og stofnunum með fleiri en 25 starfsmenn að öðlast slíka vottun.

Bæjarráð var upplýst um samning sem gerður var við vottunarfyrirtækið iCert um vottun jafnlaunakerfis Vestmannaeyjabæjar. Samningurinn er til þriggja ára og kveður á um að forúttekt og vottunarúttekt skuli fara fram á fyrsta ári og eftirlitsúttektir á öðru og þriðja ári.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð samþykkir jafnlaunastefnu Vestmannaeyjabæjar.

     

9.

Leyfi og stuðningur við endurmenntun og starfsnám starfsfólks Vestmannaeyjabæjar - 201911093

 

Bæjarstjóri lagði fram drög að reglum um leyfi og stuðning við endurmenntun og starfsnám starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Með reglunum eru sameinaðar gildandi reglur um starfs- og endurmenntun, ákvæði þeirra einfölduð, heimild forstöðumanna til veitingu slíkra leyfa skýrð og stuðningur til starfsmanna aukinn, t.d. með aukinni launaðri fjarveru vegna ástundunar í námslotum.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð samþykkir reglurnar.

     

10.

Samningur vegna rekstur Byggðasafn Vestm. - 201012078

 

Tímabundinn samningur við Þekkingarsetur Vestmannaeyja um rekstur Sagnheima (Byggðasafns Vestmannaeyja), lýkur um næsta áramót. Vestmannaeyjabær hefur átt í viðræðum við forstöðumann Sagnheima, forstöðumann Safnahúss og framkvæmdastjóra Þekkingarseturs Vestmannaeyja um framtíðarskipan Byggðasafnsins. Áhugi er fyrir því að Vestmannaeyjabær taki aftur til sín rekstur safnsins í byrjun næsta árs. Með því er hægt að einfalda rekstur safnsins og auka samvinnu Safnahússins og Byggðasafnsins, t.d. með mönnun í afleysingum og láni á starfsfólki milli safna. Hlutverk og verkefni Safnahúss og Byggðasafns eru nokkuð lík og eðlilegt að rekstur slíkra safna sé á hendi sveitarfélagsins.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð samþykkir breytt rekstrarfyrirkomulag Sagnheima frá og með 1. janúar 2020 og þakkar starfsfólki Þekkingarseturs Vestmannaeyja fyrir gott samstarf um rekstur safnsins á liðnum árum.

     

11.

Beiðni um umsögn vegna rekstrarleyfis fyrir Vigtin Bakhús - 201911087

 

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum hefur óskað eftir umsögn Vestmannaeyjabæjar um umsókn Birgis Þórs Sigurjónssonar um rekstrarleyfi fyrir Vigtina-bakhús vegna reksturs veitingastaðar í flokki II.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð veitir umsókninni jákvæða umsögn að því gefnu að aðrir eftirlitsaðilar, byggingarfulltrúi, Slökkvilið Vestmannaeyjabæjar og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, veiti samþykki fyrir sitt leyti. Bæjarráð felur jafnframt framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs að senda sameiginlega umsögn til sýslumanns þegar allar umsagnir liggja fyrir.

Umsögnin er háð ríkri kröfu um frágang og snyrtimennsku og áskilur bæjarráð sér rétt til að láta þrífa umhverfi fyrirtækisins á kostnað rekstraraðila ef þörf krefur.

     

12.

Umsókn um leyfi vegna áramótabrennu 2019-20 - 201912002

 

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum hefur óskað eftir upplýsingum um hvort Vestmannajabær, sem landeigandi, veiti heimild til áramótabrennu við Hásteinsvöll þann 31. desember 2019, kl. 17:00

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð veitir leyfi til að nýta umrædda staðsetningu undir áramótabrennu þann 31. desember 2019.

     

13.

Ósk um umsögn fyrir flugeldasýningu Áramót 2019 - 201912003

 

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum hefur óskað eftir umsögn um umsókn Vestmannaeyjabæjar um leyfi til skoteldasýningar þann 31. desember 2019, í tengslum við áramótabrennu við Hásteinsvöll.

   
 

Niðurstaða

 

Bæjarráð veitir umsókninni jákvæða umsögn að því gefnu að farið sé að skilmálum embættis lögreglustjóra um slíkan viðburð.

     

 

 

 

 

                                                                                           

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:35

 

Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159