Skipulagsmál:
Svið - Umhverfis- og framkvæmdasvið
Ráð - Umhverfis-og skipulagsráð fer með málefni skipulags- og byggingamála í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og mannvirkjalög nr. 160/2010. Dagleg stjórnun er í höndum skipulags-og byggingarfulltrúa.
 
 
 

Nýtt Aðalskipulag 

17. maí 2018

Auglýsing um samþykkt á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015 - 2035

 
skoða hér
 
 
 

 
 
27 febrúar 2018
Auglýsing um Aðalskipulag Vestmannaeyja 2015 - 2035 

 

Bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar hefur samþykkt að auglýsa tillögu að aðalskipulagi Vestmannaeyjabæjar skv. 31. gr. laga nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006. Nýtt aðalskipulag tekur til tímabilsins 2015-2035 og er endurskoðun á aðalskipulagi fyrir tímabilið 2002-2014.Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð.

 
Skipulagstillagan verður til sýnis í Einarsstofu (anddyri Safnahúss) við Ráðhúströð og hjá embætti skipulags- og byggingarfulltrúa Skildingavegi 5, frá 28. febrúar til og með 11. apríl 2018. Á sama tíma verður tillagan aðgengileg hjá Skipulagsstofnun bæði í sýningarrými að Borgartúni 7b og á vefsíðunni www.skipulag.is. Þá eru öll gögn aðalskipulagsins aðgengileg rafrænt á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar www.vestmannaeyjar.is, í glugganum Nýtt Aðalskipulag
 
Opið hús, kynning á skipulaginu verður í Einarsstofu (anddyri Safnahúss) við Ráðhúströð miðvikudaginn 7. mars nk. milli kl. 14:00 og 18:00. Þar munu hönnuðir skipulagsins kynna efnistök skipulagsins og svara fyrirspurnum áhugasamra.
 
Athugasemdir við tillöguna. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til 11. apríl 2018. Skila skal inn skriflegum athugasemdum til skipulagsfulltrúa á skrifstofu hans að Skildingavegi 5, 900 Vestmannaeyjum b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið bygg@vestmannaeyjar.is
 

Kynning fyrir íbúafund - pdf skrá

 

Greinargerð - pdf skrá

Umhverfisskýrsla - pdf skrá

Þéttbýlisuppdráttur - png skrá - pdf skrá

Sveitarfélagsuppdráttur - png skrá - pdf skrá

 

 

skipulagsfulltrúi

 
 
 

Lýsing á vinnuferli Aðalskipulags

Samkvæmt lögunum skal fyrst vinna lýsingu á aðalskipulagsgerðinni þar sem fram kemur hvernig unnið verður að tillögunni, hverjar séu áherslur bæjarstjórnar, upplýsingar um fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli svo sem um kynningu og samráð við íbúa og hagsmunaaðlila. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti lýsingu aðalskipulaggerðarinnar þann 15. október 2015.   

 
Skipulags-og matslýsing, endurskoðun aðalskipulags Vestmannaeyja
 
Auglýsing um lýsingu aðalskipulagsgerðar
 
 

Íbúar hvattir til þátttöku

Aðalskipulag er eitt mikilvægasta stjórntækið sem hver sveitarstjórn hefur til að hafa áhrif á margvíslega þróun innan marka sveitarfélagsins til langs tíma. Aðalskipulag og endurskoðun þess er samstarfsverkefni kjörinna fulltrúa, embættismanna og íbúa sveitafélagsins.

Aðalskipulag í kynningarferli á vinnslustigi  

 
hér að neðan er hægt að skoða gögn skipulagsins á vinnferli
 
Íbúafundur var haldinn í Akóges miðvikudaginn 31. maí 2017. Á fundinum sem var vel sóttur kynnti skipulagsráðgjafi Alta eftirfarandi gögn á vinnslustigi skipulagsins.
 
GREINARGERР-pdf skrá
UMHVERFISSKÝRSLA -pdf skrá
ÞÉTTBÝLISUPPDRÁTTUR -pdf skrá, -png skrá
SVEITARFÉLAGSUPPDRÁTTUR -pdf skrá, -png skrá
 

 

Gagnlegar upplýsingar af vef Skipulagsstofnunar

Aðalskipulag

Yfirlit yfir ferli aðalskipulags 

Landsskipulagsstefna 2015-2026

 

Hverjir vinna að aðalskipulagsgerðinni?


Í vinnuhóp aðalskipulags eru: 
Margrét Rós Ingólfsdóttir formaður skipulagsráðs
Stefán Óskar Jónasson aðalmaður í skipulagsráði
Páll Marvin Jónsson formaður bæjarráðs
Ólafur Þór Snorrason framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs
Sigurður Smári Benónýsson skipulagsfulltrúi

Skipulagsráðgjafar eru Atla ehf. 
http://www.alta.is/

 

 


 
 
Skipulagsmál í kynningarferli  
 
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nýlega samþykktar skipulagstillögur
 
Bæjarstjórn 6 apríl 2017
nýtt deiliskipulag á athafnasvæði A-2, við Sprönguna. Varmadælustöð.
 
Bæjarstjórn 9 mars 2017
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-1 og miðsvæði M-1. Fimm hæða hús við Vigtartorg.
 
Bæjarstjórn 21 des. 2016 
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-2. Lóð Skipalyftunar Kleifum 8.
Skipulagsuppdráttur
 
Bæjarstjórn 25 júní 2016 
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-1. Vigtarhús Tangagötu 12.
 
 
 Nánari upplýsingar gefur Skipulags- og byggingarfulltrúi á skrifstofu sinni að Skildingavegi 5.
 
 

 
 
 
 
Skipulagstengd gögn
 
 
Aðalskipulag
Í aðalskipulagi setur bæjarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til ársins 2014. Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð einstakra svæða í Vestmannaeyjum.
Við gerð aðalskipulags er byggt á markmiðum skipulags- og byggingarlaga, fyrirliggjandi áætlunum sem varða bæjarfélagið og áætlunum um þróun og þarfir bæjarfélagsins á skipulagstímabilinu.
Aðalskipulag Vestmannaeyja 2002-2014 nr. 243/2005, var samþykkt í bæjarstjórn Vestmannaeyja þann 10. janúar 2005 og hefur hlotið samþykki Umhverfisráðherra. Það hefur því tekið gildi.
4.03.2005 Aðalskipulag - sveitafélagsuppdráttur
4.03.2005 Aðalskipulag - þéttbýlisuppdráttur
4.03.2005 Aðalskipulag - greinargerð
8.11.2006   Aðalskipulagsbreyting,
stækkun á íþrótta-og útivistarsvæði við Hástein. Nr. 913/2006
19.02.2007 Aðalskipulagsbreyting,
stækkun á svæðisreit við kirkjugarð. Nr. 106/2007 
12.09.2008 Aðalskipulagsbreyting,
Breyting á lagnaleið stofnlagna. Nr. 868/2008
10.08.2012 Aðalskipulagsbreyting,
stækkun og breyttir skilmálar fyrir íþrótta-og útivistarsvæði. Nr. 697/2012
21.03.2013 Aðalskipulagsbreyting, 
Breyting á lagnaleið háspennust. Nr. 501/2013
15.09.2013 Aðalskipulagsbreyting, 
Blönduð landnotkun við Strandveg, Skildingaveg og Norðursund. Nr. 947/2013
29.09.2014 Aðalskipulagsbreyting
stækkun landrýmis og hækkun á nýtingarhlutfalli á hafnarsvæði H-1 Nr. 897/2014 
 

 
 
Deiliskipulag
Deiliskipulag nær til einstakra svæða eða reita innan sveitarfélags og er byggt á aðalskipulagi. Hlutverk þess er að útfæra nánar stefnu og ákvæði aðalskipulags og skapa þannig grundvöll að leyfisveitingum til mannvirkjagerðar á viðkomandi svæði. Í deiliskipulagi er sett fram stefna og áætlun sveitarstjórnar um notkun svæða og einstakra lóða sem og um gerð og ásýnd byggðar eða óbyggðra svæða. Meðal þess sem kveðið er á um í deiliskipulagi eru lóðastærðir, byggingarreitir, byggingarmagn, húsagerðir, hæð húsa, umferðakerfi, bílastæði og útivistarsvæði. Jafnframt er gerð grein fyrir takmörkunum á landnotkun t.d. vegna náttúrufars, náttúruvár eða menningarminja og settar kvaðir um verndun umhverfis og byggðar.
 
Hér fyrir neðan er hægt að skoða samþykkt deiliskipulög
 
MIÐBÆJARSVÆÐI 
Miðbær (403/2005) Bárustígur, Hilmisgata, Hvítingavegur, Ráðhúströð,Kirkjuvegur, Miðstræti, Reglubraut, Skólavegur, Strandvegur, Vesturvegur og Vestmannabraut.
uppdráttur 
greinargerð 
Skýringarmyndir v/ miðbæjarskipulags:
Gatnakerfi
Niðurrif húsa
Landnotkun
Hæðir húsa
Kennisneiðingar, einbýlishús, parhús
  breyting á skipulagi miðbæjar, júlí 2008 Hilmisgata 4  (495/2008)
  breyting á skipulagi miðbæjar, feb. 2009 Skólavegur (751/2008)
  breyting á skipulagi miðbæjar, apríl 2009 Vesturvegur 5 (98/2009)
  breyting á skipulagi miðbæjar, okt. 2012 Vestmannabraut (926/2012)

Miðbær - 2. hluti (382/2015) Heiðarvegur, Herjólfsgata, Miðstræti, Strandvegur, Vesturvegur og Vestmannabraut.
 
ÞJÓNUSTU- OG OPIN SVÆÐI 
Deiliskipulag Skanssvæðis
Deiliskipulag í landi Ofanleitis (1998)
Deiliskipulag frístundabyggðar við Ofanleiti (2000)
Deiliskipulag í Herjólfsdal
  -breyting á skipulagi (479/2010)
Deiliskipulag uppgraftarsvæði við Suðurveg,  Eldheimar (568/2005)
  -breyting Eldheimar (693/2012)
Deiliskipulag Blátinds, og austurenda Vestmannabrautar (565/2005)
Deiliskipulag Sólalóðar. Lóð Heilsugæslu og leikskólalóð Sóla (565/2005)
  -breyting (732/2012)
 
IÐNAÐAR-OG ATHAFNASVÆÐI
Deiliskipulag IS-3, borsvæðis sunnan Helgafells (378/2005)
Deiliskipulag, flugvallarsvæði  (327/2006)
Deiliskipulag, iðnaðarsvæði IS-4 á Eiði (924/2012) Skolpdælustöð
Deiliskipulag, athafnasvæði A-2, við Sprönguna (399/2017) 
-greinargerð 

ÍBÚÐARSVÆÐI 
Deiliskipulag Bessahrauns lóðir 1-15 (679/2004)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2001 (742/2001)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2002 (467/2002)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2004 (970/2004)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2005 (1043/2005)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2012 (925/2012)
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ við Hraunveg  (244/2012) 
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ breyting - Eyjahraun 1  (328/2017) 
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ breyting - Dalhraun 3  (328/2017) 
 
HAFNARSVÆÐI
Deiliskipulag á Eiði - svæði H-2 austurhl.við Kleifar (784/2007)
  -breyting (348/2008)
  -breyting (764/2015)
Deiliskipulag á hafnarsvæði H-2, vesturhl. Friðarhöfn og Eiði (539/2013)
  -breyting - Kleifar 8 (54/2017)
Deiliskipulags á hafnarsvæði H-1. heildarskipulag norðurhafnar (763/2015)
-uppdráttur
-greinargerð
Deiliskipulags á hafnarsvæði H-1. breyting við Tangagötu (328/2017)
-greinargerð 
 
 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159