Warning: Creating default object from empty value in /usr/share/php/library/Webber/Controller/Plugin/LangSelector.php on line 18 Skipulagsmál - Vestmannaeyjabær - Vestmannaeyjar.is
Skipulagsmál:
Svið - Umhverfis- og framkvæmdasvið
Ráð - Umhverfis-og skipulagsráð fer með málefni skipulags- og byggingamála í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og mannvirkjalög nr. 160/2010. Dagleg stjórnun er í höndum skipulags-og byggingarfulltrúa.
 
 
 

Aðalskipulag í vinnslu

Aðalskipulag Vestmannaeyja fyrir tímabilið 2015 - 2035 stendur nú yfir. Nýtt aðalskipulag mun leysa núv. aðalskipulagsáætlun úr gildi. Áætlað er að ferlið taki um 2 ár og hlýtur það meðferð samkvæmt 

 

Aðalskipulag í kynningarferli á vinnslustigi  
 
Íbúafundur var haldinn í Akóges miðvikudaginn 31. maí s.l. Á fundinum sem var vel sóttur kynnti skipulagsráðgjafi Alta eftirfarandi gögn á vinnslustigi skipulagsins.
 
GREINARGERР-pdf skrá
UMHVERFISSKÝRSLA -pdf skrá
ÞÉTTBÝLISUPPDRÁTTUR -pdf skrá, -png skrá
SVEITARFÉLAGSUPPDRÁTTUR -pdf skrá, -png skrá
 
Öll þessi gögn eru einnig aðgengileg hjá umhverfis-og framkvæmdasviði Skildingavegi 5 og geta þeir sem þess óska fengið útprentanir af gögnum skipulagsins.
 
Vestmannaeyjabær óskar eftir ábendingum um innihald tillögunnar meðan hún er enn á vinnslustigi og mun skipulagsráð vinna úr þeim áður en tillagan verður fullgerð og samþykkt til formlegrar auglýsingar. Meðal áhugaverðra viðgangsefna í nýju aðalskipulagi eru ný höfn við Eiðið og í Skansfjöru, þétting byggðar við miðbæ, athafnasvæði við flugvöllinn og rammaskipulag fyrir ferðaþjónustu.
 
Óskað er eftir því að ábendingar berist í síðasta lagi 21 júní 2017 á netfang bæjarins 900skipulag@gmail.com eða til umhverfis-og framkvæmdasviðis Skildingavegi 5.

 

Lýsing á vinnuferlinu

Samkvæmt lögunum skal fyrst vinna lýsingu á aðalskipulagsgerðinni þar sem fram kemur hvernig unnið verður að tillögunni, hverjar séu áherslur bæjarstjórnar, upplýsingar um fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli svo sem um kynningu og samráð við íbúa og hagsmunaaðlila. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti lýsingu aðalskipulaggerðarinnar þann 15. október 2015.   

 
Skipulags-og matslýsing, endurskoðun aðalskipulags Vestmannaeyja
 
Auglýsing um lýsingu aðalskipulagsgerðar
 
 

Íbúar hvattir til þátttöku

Aðalskipulag er eitt mikilvægasta stjórntækið sem hver sveitarstjórn hefur til að hafa áhrif á margvíslega þróun innan marka sveitarfélagsins til langs tíma. Aðalskipulag og endurskoðun þess er samstarfsverkefni kjörinna fulltrúa, embættismanna og íbúa sveitafélagsins.

 

Gagnlegar upplýsingar af vef Skipulagsstofnunar

Aðalskipulag

Yfirlit yfir ferli aðalskipulags 

Landsskipulagsstefna 2015-2026

 

Hverjir vinna að aðalskipulagsgerðinni?


Í vinnuhóp aðalskipulags eru: 
Margrét Rós Ingólfsdóttir formaður skipulagsráðs
Stefán Óskar Jónasson aðalmaður í skipulagsráði
Páll Marvin Jónsson formaður bæjarráðs
Ólafur Þór Snorrason framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs
Sigurður Smári Benónýsson skipulagsfulltrúi

Skipulagsráðgjafar eru Atla ehf. 
http://www.alta.is/

 

 


 
 
Skipulagsmál í kynningarferli  
 
 
19 des. 2017
Breyting á miðbæjarskipulagi 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á fundi sínum 14. des. s.l. að kynna á tillögu að breytingum á deiliskipulagi Miðbæjar nr. 405/2005.
 
Í tillögunni felst að veitt verður heimild til að rífa núverandi íbúðarhús á lóð og byggja þess í stað 705 m² fjölbýli sem er þrjár hæðir auk kjallara. Mesta hæð á húsi er 8,6 m miðað við kóta aðalgólfs og húsið tvær hæðir auk inndreginnar þriðju hæðar og kjallara. Við Skólaveg 7 stendur í dag 240 m2 einbýlishús sem er tvær hæðir og ris. Húsið er byggt árið 1922.
 
Uppdrættir eru í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skuggamyndum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
 
Tillagan verður auglýst í samræmi við ákvæði Skipulagslaga á tímabilinu 22. des. 2017 til 2. feb. 2018. Skipulagsgögn ligga frammi hjá umhverfis- og framkvæmdasviði að Skildingavegi 5. Gögn skipulagsins eru einnig birt á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar, www.vestmannaeyjar.is, undir: Skipulagsmál.
 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5, b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið bygg@vestmannaeyjar.is, eigi síðar en 2. feb. 2018.
 
 
 
Tillaga að breyttu deiliskipulagi - pdf skrá
Skuggavarp af fyrirhuguðu húsi - pdf skrá
 
 
Skipulagsfulltrúi
 
 
________________________________________________________________________________________
 
9 júní 2017
Breyting á deiliskipulagi Miðbæjar
Umhverfis-og Skipulagsráð Vestmannaeyja samþykkti á fundi sínum 16. maí að kynna á vinnslustigi breytingar á Miðbæjarskipulagi.
Kynningargögn liggja frammi á skrifstofu skipulagsfulltrúa Skildingavegi 5. frá 12/6 til 10/7 n.k. á opnunartíma skrifstofu. Óskað er eftir því að ábendingar og athugasemdir berist í síðasta lagi 31 ágúst n.k. á netfang skipulagsfulltrúa bygg@vestmannaeyjar.is eða bréflega til umhverfis-og framkvæmdasviðis Skildingavegi 5. 
 
 
Kynningargögn:
uppdráttur - pdf skrá
skuggamyndir - pdf skrá
kynningargögn frá íbúafundi 14.6.2017 - pdf skrá
 
 

 
 
Nýlega samþykktar skipulagstillögur
 
Bæjarstjórn 6 apríl 2017
nýtt deiliskipulag á athafnasvæði A-2, við Sprönguna. Varmadælustöð.
 
Bæjarstjórn 9 mars 2017
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-1 og miðsvæði M-1. Fimm hæða hús við Vigtartorg.
 
Bæjarstjórn 21 des. 2016 
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-2. Lóð Skipalyftunar Kleifum 8.
Skipulagsuppdráttur
 
Bæjarstjórn 25 júní 2016 
deiliskipulagsbreyting á hafnarsvæði H-1. Vigtarhús Tangagötu 12.
 
 
 Nánari upplýsingar gefur Skipulags- og byggingarfulltrúi á skrifstofu sinni að Skildingavegi 5.
 
 

 
 
 
 
Skipulagstengd gögn
 
 
Aðalskipulag
Í aðalskipulagi setur bæjarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til ársins 2014. Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð einstakra svæða í Vestmannaeyjum.
Við gerð aðalskipulags er byggt á markmiðum skipulags- og byggingarlaga, fyrirliggjandi áætlunum sem varða bæjarfélagið og áætlunum um þróun og þarfir bæjarfélagsins á skipulagstímabilinu.
Aðalskipulag Vestmannaeyja 2002-2014 nr. 243/2005, var samþykkt í bæjarstjórn Vestmannaeyja þann 10. janúar 2005 og hefur hlotið samþykki Umhverfisráðherra. Það hefur því tekið gildi.
4.03.2005 Aðalskipulag - sveitafélagsuppdráttur
4.03.2005 Aðalskipulag - þéttbýlisuppdráttur
4.03.2005 Aðalskipulag - greinargerð
8.11.2006   Aðalskipulagsbreyting,
stækkun á íþrótta-og útivistarsvæði við Hástein. Nr. 913/2006
19.02.2007 Aðalskipulagsbreyting,
stækkun á svæðisreit við kirkjugarð. Nr. 106/2007 
12.09.2008 Aðalskipulagsbreyting,
Breyting á lagnaleið stofnlagna. Nr. 868/2008
10.08.2012 Aðalskipulagsbreyting,
stækkun og breyttir skilmálar fyrir íþrótta-og útivistarsvæði. Nr. 697/2012
21.03.2013 Aðalskipulagsbreyting, 
Breyting á lagnaleið háspennust. Nr. 501/2013
15.09.2013 Aðalskipulagsbreyting, 
Blönduð landnotkun við Strandveg, Skildingaveg og Norðursund. Nr. 947/2013
29.09.2014 Aðalskipulagsbreyting
stækkun landrýmis og hækkun á nýtingarhlutfalli á hafnarsvæði H-1 Nr. 897/2014 
 

 
 
Deiliskipulag
Deiliskipulag nær til einstakra svæða eða reita innan sveitarfélags og er byggt á aðalskipulagi. Hlutverk þess er að útfæra nánar stefnu og ákvæði aðalskipulags og skapa þannig grundvöll að leyfisveitingum til mannvirkjagerðar á viðkomandi svæði. Í deiliskipulagi er sett fram stefna og áætlun sveitarstjórnar um notkun svæða og einstakra lóða sem og um gerð og ásýnd byggðar eða óbyggðra svæða. Meðal þess sem kveðið er á um í deiliskipulagi eru lóðastærðir, byggingarreitir, byggingarmagn, húsagerðir, hæð húsa, umferðakerfi, bílastæði og útivistarsvæði. Jafnframt er gerð grein fyrir takmörkunum á landnotkun t.d. vegna náttúrufars, náttúruvár eða menningarminja og settar kvaðir um verndun umhverfis og byggðar.
 
Hér fyrir neðan er hægt að skoða samþykkt deiliskipulög
 
MIÐBÆJARSVÆÐI 
Miðbær (403/2005) Bárustígur, Hilmisgata, Hvítingavegur, Ráðhúströð,Kirkjuvegur, Miðstræti, Reglubraut, Skólavegur, Strandvegur, Vesturvegur og Vestmannabraut.
uppdráttur 
greinargerð 
Skýringarmyndir v/ miðbæjarskipulags:
Gatnakerfi
Niðurrif húsa
Landnotkun
Hæðir húsa
Kennisneiðingar, einbýlishús, parhús
  breyting á skipulagi miðbæjar, júlí 2008 Hilmisgata 4  (495/2008)
  breyting á skipulagi miðbæjar, feb. 2009 Skólavegur (751/2008)
  breyting á skipulagi miðbæjar, apríl 2009 Vesturvegur 5 (98/2009)
  breyting á skipulagi miðbæjar, okt. 2012 Vestmannabraut (926/2012)

Miðbær - 2. hluti (382/2015) Heiðarvegur, Herjólfsgata, Miðstræti, Strandvegur, Vesturvegur og Vestmannabraut.
 
ÞJÓNUSTU- OG OPIN SVÆÐI 
Deiliskipulag Skanssvæðis
Deiliskipulag í landi Ofanleitis (1998)
Deiliskipulag frístundabyggðar við Ofanleiti (2000)
Deiliskipulag í Herjólfsdal
  -breyting á skipulagi (479/2010)
Deiliskipulag uppgraftarsvæði við Suðurveg,  Eldheimar (568/2005)
  -breyting Eldheimar (693/2012)
Deiliskipulag Blátinds, og austurenda Vestmannabrautar (565/2005)
Deiliskipulag Sólalóðar. Lóð Heilsugæslu og leikskólalóð Sóla (565/2005)
  -breyting (732/2012)
 
IÐNAÐAR-OG ATHAFNASVÆÐI
Deiliskipulag IS-3, borsvæðis sunnan Helgafells (378/2005)
Deiliskipulag, flugvallarsvæði  (327/2006)
Deiliskipulag, iðnaðarsvæði IS-4 á Eiði (924/2012) Skolpdælustöð
Deiliskipulag, athafnasvæði A-2, við Sprönguna (399/2017) 
-greinargerð 

ÍBÚÐARSVÆÐI 
Deiliskipulag Bessahrauns lóðir 1-15 (679/2004)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2001 (742/2001)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2002 (467/2002)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2004 (970/2004)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2005 (1043/2005)
Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi austurbæjar 2012 (925/2012)
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ við Hraunveg  (244/2012) 
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ breyting - Eyjahraun 1  (328/2017) 
Deiliskipulag, íbúðasvæði 60+ breyting - Dalhraun 3  (328/2017) 
 
HAFNARSVÆÐI
Deiliskipulag á Eiði - svæði H-2 austurhl.við Kleifar (784/2007)
  -breyting (348/2008)
  -breyting (764/2015)
Deiliskipulag á hafnarsvæði H-2, vesturhl. Friðarhöfn og Eiði (539/2013)
  -breyting - Kleifar 8 (54/2017)
Deiliskipulags á hafnarsvæði H-1. heildarskipulag norðurhafnar (763/2015)
-uppdráttur
-greinargerð
Deiliskipulags á hafnarsvæði H-1. breyting við Tangagötu (328/2017)
-greinargerð 
 
 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159