Warning: Creating default object from empty value in /usr/share/php/library/Webber/Controller/Plugin/LangSelector.php on line 18 Leikskólastjóri
23.mars 2017 - 08:37

Leikskólastjóri

Laus til umsóknar staða leikskólastjóra við leikskólann Kirkjugerði
 
Í Kirkjugerði eru í dag um 87 börn á fjórum deildum.
Stefnt er að því að bæta við fimmtu deildinni á næsta
ári þannig að skólinn verði fyrir um 100 börn. Einkunnarorð
leikskólans Kirkjugerði er „Jákvæður agi,
gleði og félagsfærni“ og eru þau leiðarljós í öllu starfi
hans.
 
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarsýn
í samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins,
aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri
starfsemi leikskóla.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum
s.s. ráðningum, starfsþróun og vinnutilhögun.
• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila
skólasamfélagsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 
• Leyfisbréf sem leikskólakennari og kennslureynsla
í leikskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana
og reynsla af stjórnun æskileg.
• Góðir skipulagshæfileikar og færni í áætlanagerð
og fjármálastjórnun.
• Færni í starfsmannastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sveigjanleiki, víðsýni og áhugi á þróunarstarfi.
 
Með umsókn skulu fylgja nöfn tveggja umsagnaraðila
sem og greinargerð um störf, menntun og stjórnunarreynsla
umsækjanda. Einnig komi fram hugmyndir
hans um leikskólastarf og hvernig hann sér starfsemi
leikskólans Kirkjugerðis undir sinni stjórn. Tilgreina
skal þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið að og
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi leikskólastjóra.
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst eða eftir
samkomulagi. Umsækjendur skili inn umsókn á netfangið
jonp@vestmannaeyjar.is fyrir 18. apríl 2017.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda
leikskóla.
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Pétursson
framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs
(jonp@vestmannaeyjar.is) og Erna Jóhannesdóttir
fræðslufulltrúi (erna@vestmannaeyjar.is), s. 488 2000.
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159