2.október 2017 - 08:48

Auglýsing um skipulag - Vestmannaeyjabær

tillaga að breytingu á aðalskipulagitillaga að breytingu á aðalskipulagi
Í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi á Hafnarsvæði H-2 á Eiði.
 
 
 
 
 
Tillagan gerir ráð fyrir að mörk skipulagssvæðis nái yfir lóð Olíudreifingar ehf. Eiði 2, að skipulagsmörkum Eiði 1. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv 1:2000, dags. 7. júní 2017. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 
 
Tillagan verður auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga á tímabilinu 4. okt. til 15. nóv. 2017. Skipulagsgögn ligga frammi í safnahúsi Ráðshúströð og hjá umhverfis- og framkvæmdasviði að Skildingavegi 5. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar, www.vestmannaeyjar.is, undir: Skipulagsmál.
 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis- og framkvæmdasviðis Skildingavegi 5, b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið bygg@vestmannaeyjar.is, eigi síðar en 15. nóv. 2017.
 
 
Skipulagsfulltrúi
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159