21.mars 2018 - 13:09

Lausar stöður við Grunnskóla Vestmannaeyja

Grunnskóli Vestmannaeyja er starfræktur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í Barnaskóla v/Skólaveg (eldra stig) og hins vegar í Hamarsskóla v/Bessahraun (yngra stig). Í skólanum eru rúmlega 500 nemendur sem skiptast u.þ.b. til helminga á hvora starfsstöð. Í skólastarfinu er lögð áhersla á líðan nemenda, fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og góðan námsárangur. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði og vinnubrögðum Uppeldi til ábyrgðar og eru leiðarljós skólastarfsins Gleði - Öryggi - Vinátta.
 
 
 
Aðstoðarskólastjóri Hamarsskóla
Helstu verkefni:
• Ber ábyrgð á og stjórnar daglegri starfsemi starfsstöðvarinnar í samstarfi við skólastjóra.
• Mótar og sér um framkvæmd faglegrar stefnu skólans í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Vestmannaeyjabæjar.
• Kemur að skipulagi skólastarfsins í heild.
• Vinnur að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
 
Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Leiðtogafærni og hæfni til að leiða framsækið skólastarf.
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 
Deildarstjóri Hamarsskóla
 
Helstu verkefni:
• Er þátttakandi í stjórnunarteymi skólans og leiðandi í faglegri umræðu.
• Sinnir ráðgjöf til kennara, foreldra og nemenda.
• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með skólastarfi á sínu skólastigi.
• Hefur umsjón með sérúrræðum nemenda á sínu skólastigi.
• Kemur að skipulagi skólastarfs.
 
Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun er kostur.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Góð íslenskukunnátta.
 
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2018. Umsókn sendist á erlingur@grv.is eða drifagunn@vestmannaeyjar.is Ekki er sótt um á sérstökum eyðublöðum en umsókn skal fylgja ítarleg ferilská, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið varðar.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitafélaga og KÍ. Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018. Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlingur Richardsson skólastjóri í síma 488-2300, erlingur@grv.is eða Drífa Gunnarsdóttir fræðslufulltrúi í síma 488-2000, drifagunn@vestmannaeyjar.is
 
 
 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159