29.júní 2018 - 10:01

Deildarstjóri unglingastigs við Grunnskóla Vestmannaeyja

Í Grunnskóla Vestmannaeyja eru rúmlega 500 nemendur og er skólinn starfræktur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í Barnaskóla
v/ Skólaveg og hins vegar í Hamarsskóla v/ Bessahraun.
 
Í skólastarfinu er lögð áhersla á líðan nemenda, fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og góðan námsárangur en jafnframt verður sérstök áhersla á teymiskennslu. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði og vinnubrögðum Uppeldi til ábyrgðar og eru leiðarljós skólastarfsins Gleði - Öryggi - Vinátta.
Helstu verkefni:
• Er þátttakandi í stjórnunarteymi skólans og leiðandi í faglegri umræðu.
• Sinnir ráðgjöf til kennara, foreldra og nemenda.
• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með skólastarfi á sínu skólastigi.
• Hefur umsjón með sérúrræðum nemenda á sínu skólastigi.
• Kemur að skipulagi skólastarfs.
Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun er kostur.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Metnaður í starfi og áhugi á þróun teymiskennslu.
• Góð íslenskukunnátta.
Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018. Umsókn sendist á erlingur@grv.is eða drifagunn@vestmannaeyjar.is. Ekki er sótt um á sérstökum eyðublöðum en umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið varðar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitafélaga og KÍ. Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2018. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Erlingur Richardsson skólastjóri í síma 488- 2300, farsími 8958373, erlingur@grv.is eða Drífa Gunnarsdóttir
fræðslufulltrúi í síma 488-2000, drifagunn@vestmannaeyjar.is
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159