18.júlí 2018 - 09:27

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs

Vestmannaeyjabær óskar eftir að ráða stjórnanda í starf framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs. Staðan heyrir beint undir bæjarstjóra.
 
Starfssvið:
 
Yfirumsjón með stjórnsýslu og fjármálum bæjarfélagsins.
Yfirumsjón með mannauðsmálum bæjarins og stefnumótun þess málaflokks.
Undirbúningur fjárhagsáætlunargerðar í samstarfi við bæjarstjóra og fjármálastjóra.
Yfirumsjón með skjalavörslu bæjarins og formlegum erindum sem berast.
Leiðir samráð og samvinnu við íbúa í samræmi við áherslur kjörinna fulltrúa.
Undirbýr fundi bæjarráðs og bæjarstjórnar í samráði við formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar og ber ábyrgð á eftirfylgni mála.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
 
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Umfangsmikil reynsla af stjórnun og rekstri þ.m.t. fjármálum og starfsmannamálum.
Þekking og reynsla af umbótum í opinberri stjórnsýslu.
Reynsla af málefnum sveitarfélaga er kostur.
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Teymishugsun, samstarfsvilji ásamt lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og víðsýni.
 

Vestmannaeyjar er ein helsta náttúruperla landsins. Í könnun meðal fólks í Vestmannaeyjum kom fram að samkennd Eyjamanna væri einn helsti kostur þess að búa í Eyjum. Í Vestmannaeyjum eru stuttar vegalengdir þannig að lítill tími fer í að skjótast í og úr vinnu eða að sækja og skutla krökkunum í nám eða til æfinga. Þess í stað getur fólk notað tímann til áhugamála.

Starfsemi og þjónusta Vestmannaeyjabæjar er í sífelldri þróun og með stjórnsýsluumbótunum er stefnt að einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari stjórnsýslu fyrir íbúa sveitarfélagsins auk þess sem samskipti á
milli miðlægrar stjórnsýslu og fagsviða eru gerð skilvirkari.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

 

 
Umsóknarfrestur er 30. júlí
 
Upplýsingar og umsókn
capacent.is/s/6919
 
 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159