2.apríl 2019 - 09:36

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Kirkjugerði

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra leikskólans Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. 
 
Um er að ræða 100% stöðu sem skiptist í 30% samráð við leikskólastjóra og 70% önnur verkefni. Upplýsingar gefur  Bjarney Magnúsdóttir leikskólastjóri Kirkjugerðis í síma 488-2280.

Viðkomandi skal hefja störf sem fyrst eða eftir  samkomulagi við leikskólastjóra

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 

·         Á skólaárinu 2019-2020 verður hugsmíðahyggjan innleidd sem uppeldisstefna leikskólans. Aðstoðarleiskólastjóri vinnur náið með leikskólastjóra og öðru starfsfólki að innleiðingu stefnunnar og þeim verkferlum og áherslum í faglegu starfi sem hugsmíðahyggjan felur í sér.

·         Vinnur með skólastjóra að stjórnun leikskólans og við framkvæmd og skipulagningu skólastarfsins.

·         Tekur þátt í  faglegri samvinnu leik- og grunnskóla þar sem markmið framtíðarsýnar Vestmannaeyjabæjar eru höfð að leiðarljósi.

·         Að öðru leiti er vísað í starfslýsingu FSL um starf aðstoðarleikskólastjóri

Hæfniskröfur:

·       Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla í leikskóla.

·       Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.

·       Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

·       Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.

·       Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til 23. apríl n.k. Umsóknir berist til leikskólastjóra, á netfangið bjarney@vestmannaeyjar.is „Aðstoðarleikskólastjóri Kirkjugerði“.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

Vestmannaeyjabær hvetur karla jafnt sem konur að sækja um stöðuna. 

Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159