Fjöldi smita vegna COVID-19 er nú 69 í Vestmannaeyjum. Þrír til viðbótar greindust með veiruna í dag og voru þeir allir í sóttkví þegar þeir greindust. Frá fyrsta smiti hefur 57% fólks sem hefur greinst með staðfest smit í Vestmannaeyjum þegar verið í sóttkví þegar það greinist. Fjórir hafa náð bata. Fjöldi einstaklinga sem settur hefur verið í sóttkví er 629 og hafa 264 lokið sóttkví.
 
 
Fólki sem þarf samtal við Rauða krossinn vegna þeirra aðstæðna sem nú eru uppi vegna faraldursins, aðstoð með aðföng eða hvers kyns stuðning er bent á hjálparsíma Rauða krossins 1717. Þar er svarað allan sólarhringinn og hægt að koma skilaboðum til fulltrúa Rauða krossins í Vestmannaeyjum sé þörf á því.
 
 
Aðgerðastjórn
LESA MEIRA2.apríl 2020 - 22:18
Ogłoszenie od sztabu kryzysowego 01.04.2020

Tilkynning frá aðgerðastjórn - 1.4.2020

Announcement from the crisis authorities 01.04.2020

Enn bætist í hóp smitaðra í Vestmannaeyjum og hafa þrjú smit bæst við í dag og eru staðfest smit í Vestmannaeyjum því orðin 66 talsins. Einn af þremur nýgreindum var þegar í sóttkví. Fjöldi þeirra sem hafa verið settir í sóttkví er orðinn 615 og hafa 254 lokið sóttkví. Þremur er batnað. Enn erum við á viðkvæmum tíma og gætum okkar að sjálfsögðu.

 

Á morgun hefst COVID-19 skimun í Vestmannaeyjum á vegum Íslenskrar erfðagreiningar í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Vestmannaeyjabæ. Skimunin fer fram 2.-4. apríl og eru Eyjamenn hvattir til að skrá sig hjá Íslenskri erfðagreiningu hið fyrsta á neðangreindri vefslóð https://bokun.rannsokn.is/#!/eyjar/login/

 

Aðgerðastjórn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie od sztabu kryzysowego 01.04.2020

 

Nadal dochodzą nowe zarażenia w Vestmannaeyjar i dziś nowych potwierdzonych zarażeń w Vestmannaeyjar jest trzy, a łącznie 66. Jedna z trzech nowych zdiagnozowanych osób przebywała na kwarantannie. Liczba osób obsadzonych na kwarantannie to 615 i 254 osób ukończyło kwarantannę. Trzy osoby są wyleczone. Nadal jest to wrażliwy okres i musimy się pilnować.

 

Jutro rozpoczyna się wykonywanie próbek na COVID-19 w Vestmannaeyjar prowadzone przez Íslensk erfðagreining we współpracy z Heilbrigðisstofnun Suðurlands i gminą Vestmannaeyjabær. Próbki pobierane będą 2-4 kwietnia i mieszkańcy są zachęcani do zapisania się do udziału w testach w Íslensk erfðagreining poprzez link https://bokun.rannsokn.is/#!/eyjar/login/

 

Sztab kryzysowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Announcement from the crisis authorities 01.04.2020

 

There are still new infections in Vestmannaeyjar and there are three new confirmed infections in Vestmannaeyjar today, and 66 in total. One of the three new people diagnosed was in quarantine. The number of people quarantined is 615 and 254 people finished quarantine. Three people are cured. It is still a sensitive period and we must be careful.

 

Tomorrow, sampling begins on COVID-19 in Vestmannaeyjar carried out by Íslensk erfðagreining in cooperation with Heilbrigðisstofnun Suðurlands and  Vestmannaeyjabær municipality. Samples will be taken on April 2nd to 4th and residents are encouraged to sign up for testing in Íslensk erfðagreining via the link https://bokun.rannsokn.is/#!/eyjar/login/

 

Crisis Authorities

 

LESA MEIRA1.apríl 2020 - 21:09

Íslensk erfðagreining í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Vestmannaeyjabæ býður íbúum Vestmannaeyja upp á skimun fyrir COVID-19 dagana 2.-4. Apríl.

 

Sýnataka fer fram við Íþróttahöllina í Vestmannaeyjum (sjá vegvísa á bílastæði).

 

Bókun fer fram með því að skrá sig hér:

Hlekkur (http://bokun.rannsokn.is/q/eyjar )

 

Að lokinni skimun verður svar birt á heilsuvera.is en hringt verður í alla sem reynast vera jákvæðir.

 

ATH þetta er ekki aprílgabb!

 

Hjörtur Kristjánsson

Umdæmislæknir sóttvarna á Suðurlandi 
LESA MEIRA1.apríl 2020 - 15:17
Ogłoszenie od sztabu kryzysowego - 31.03.2020

Tilkynning frá aðgerðastjórn - 31.3.2020

Announcement from the crisis authorities- 31.03.2020
Fjögur smit hafa bæst við í Vestmannaeyjum og eru staðfest smit á COVID-19 því orðin 63 talsins. Þrír af þessum fjórum voru í sóttkví. Fjöldi þeirra sem settir hafa verið í sóttkví er 605 og 238 hafa lokið sóttkví. Þremur er batnað. Enn eru tafir á vinnslu hjá LSH og því ekki hægt að rýna mikið í fjölda smita síðustu daga.
 
Að gefnu tilefni er upplýst að ástæða þess að tveir sjúkrabílar mæta oftast í útköll um þessar mundir er vegna verkferla í tengslum við sóttvarnir en ekki endilega alvarleika veikinda. Mikið af góðum upplýsingum vegna veirunnar eru inni á aðgengilegri vefsíðu landlæknis www.covid.is
 
Við Eyjamenn erum þrautseig og ætlum að halda þetta út. Förum eftir öllum reglum um sóttvarnir. Með því fækkum við smitum og verjum okkar viðkvæmasta fólk.
 
Aðgerðastjórn 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie od sztabu kryzysowego - 31.03.2020
 
Cztery nowe zarażenia zostały dziś zdiagnozowane w Vestmannaeyjar i potwierdzonych zarażeń COVID-19 jest łącznie 63. Trzy z tych czterech osób przebywały na kwarantannie. Liczba osób osadzonych na kwarantannie to 605 i 238 osób ukończyło kwarantannę. Trzy osoby wyzdrowiały. Nadal mają miejsce opóźnienia w Landsspítali (LSH) i nie możemy bardzo analizować wyników zarażeń z ostatnich dni.
 
Przy okazji informowane jest o tym, iż powodem tego, że wysyłane są dwie karetki do wezwań ostatnimi czasy, są procedury pracy związane z epidemią, a nie koniecznie powaga wezwania. Dużo cennych informacji dotyczących wirusa można znaleźć na stronie lekarza państwowego www.covid.is
 
My mieszkańcy wyspy jesteśmy uparci i wytrzymamy ten czas. Przestrzegajmy wszystkich zasad o higienie. Dzięki temu zmniejszymy liczbę zarażeń i obronimy nasze najwrażliwsze osoby.
 
Sztab kryzysowy
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Announcement from the crisis authorities- 31.03.2020
 
Four new infections have been diagnosed today in Vestmannaeyjar and there are 63 confirmed COVID-19 infections. Three of these four were already in quarantine. The number of people who have been in quarantine is 605 and 238 have completed quarantine. Three people have recovered. There are still delays in Landsspítali (LSH) and we cannot analyze much the results of infections numbers from recent days.
 
By the way, it is informed that the reason for sending two ambulances for emergencies recently is the work procedures related to the epidemic, and not necessarily the seriousness of the emergency. A lot of valuable information about the virus can be found on the state doctor's website www.covid.is
 
We, the islanders, are stubborn and will endure this time. Let's follow all hygiene rules. Thanks to this, we will reduce the number of infections and defend our most sensitive people.
 
Crisis Authorities
 
LESA MEIRA31.mars 2020 - 20:38
Á þessum fordæmalausu tímum vegna COVID -19 faraldursins eru fjöldi fyrirtækja í óvissu með rekstur sinn. Stjórnvöld hafa kynnt ýmis úrræði til að reyna að koma til móts við fyrirtæki og einstaklinga á meðan á þessu ástandi stendur. Það er krefjandi að takast á við óvissutíma sem þessa og skiljanlega eru margir áhyggjufullir varðandi framhaldið. 
LESA MEIRA31.mars 2020 - 11:36
Ogłoszenie od sztabu kryzysowego 30.03.2020

Tilkynning frá aðgerðastjórn - 30.3.2020

Announcement from the crisis authorities 30.03.2020
Smit orðin 59, 3 batnað og hertar aðgerðir gilda fram yfir páska.
 
Tvö sýni til viðbótar hafa greinst jákvæð frá Vestmannaeyjum og eru staðfest smit á COVID-19 því orðin 59 talsins. Báðir aðilar voru þá þegar í sóttkví og eru nú í einangrun. Fjöldi þeirra sem settir hafa verið í sóttkví er 594 og 217 hafa lokið sóttkví. Þá er þremur batnað. Enn eru tafir á vinnslu hjá LSH og því er ekki hægt að rýna mikið í fjölda jákvæðra smita síðustu daga og draga af þeim ályktanir.
 
Ákvarðanir aðgerðastjórnar um hertar aðgerðir gilda að minnsta kosti fram yfir páska eða til og með 13. apríl nk. Í hertum aðgerðum felst samkomubann miðað við 10 manns, bann við aðgengi að íþróttamannvirkjum og líkamsræktarstöðvum, starfsemi þar sem er mikil nálægð og íþróttastarfsemi þar sem nálægð er minni en tveir metrar ofl. Íbúar eru beðnir um að halda sig eins mikið heima og mögulegt er og eru beðnir um að ferðast ekki upp á fasta landið nema nauðsyn krefji.
 
Næstu tvær vikur eru afar mikilvægar í baráttunni við útbreiðslu sjúkdómsins. Styðjum hvort annað og förum eftir þessum reglum, þær eru settar ykkur og okkur öllum til heilla.
 
 
Aðgerðastjórn
 
======================================================================
 
Ogłoszenie od sztabu kryzysowego 30.03.2020
 
Dwie nowe próbki zostały zdiagnozowane jako pozytywne w Vestmannaeyjar i potwierdzonych zarażeń COVID-19 jest 59 łącznie. Obydwie osoby przebywały na kwarantannie i są teraz w izolacji. Liczba osób, które zostały osadzone na kwarantannie to 594 i 217 ukończyło już kwarantannę. Trzy osoby są wyleczone. Nadal mają miejsce opóźnienia w Landsspítali (LSH) i przez to nie można brać pod uwagę liczby osób zdiagnozowanych z zarażeniem i wyciągać z nich wniosków.
 
Jasne jest, iż decyzje sztabu kryzysowego o zaostrzeniu działań będą obowiązywać aż po święta wielkanocne lub do 13 kwietnia włącznie. Zaostrzenie działań składa się zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, zakaz dostępu do działalności sportowych i siłowni, zajęć tam, gdzie jest bliskość i zajęcia sportowe gdzie bliskość jest mniejsza niż dwa metry itd. Mieszkańcy proszeni są o pozostanie w domach tak bardzo, jak to możliwe i proszeni są o niepodróżowanie na stały ląd, jeżeli nie ma takiej konieczności.
 
Następne dwa tygodnie są bardzo ważne w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Wspierajmy się nawzajem i stosujmy się do tych zasad, są one ustalone dla was i wszystkich wokół.
 
Sztab kryzysowy
 
======================================================================
 
Announcement from the crisis authorities 30.03.2020
 
Two new samples have been diagnosed as positive in Vestmannaeyjar and there are 59 confirmed COVID-19 infections. Both people were in quarantine and are now in isolation. The number of people who have been in quarantine is 594 and 217 have already quarantined. Three people are cured. There are still delays in Landsspítali (LSH) and thus the number of people diagnosed with the infection cannot be taken into account and conclusions cannot be drawn from them.
 
 
It is clear that the decisions of the crisis authorities to tighten their actions will apply until Easter or until April 13th. The tightening of activities consists of a ban on gatherings of more than 10 people, a ban on access to sports activities and gyms, activities where there is closeness and sports activities where closeness is less than two meters, etc. Residents are asked to stay at home as much as possible, and they are asked not to travel to the mainland unless necessary.
 
 
The next two weeks are very important in the fight against the spread of the virus. Let us support each other and follow these principles, they are established for you and everyone around you.
 
Crisis Authorities
 
LESA MEIRA30.mars 2020 - 17:08

Umsóknarfrestur framlengdur til 27. apríl í ljósi stöðunnar í samfélaginu.

Starf deildarstjóra hjúkrunar á Hjúkrunar-og dvalarheimilið Hraunbúðir í  Vestmannaeyjum er laus til umsóknar.   

LESA MEIRA30.mars 2020 - 10:40
Trzy próbki zostały dodatkowo zdiagnozowane, jako pozytywne w Vestmannaeyjar i potwierdzonych zarażeń COVID-19 jest łącznie 57. Wszystkie z osób przebywały już na kwarantannie i są teraz w izolacji. Liczba osób, które zostały osadzone na kwarantannie to 594 i 173 osoby ukończyły kwarantannę.
 
 
Przypominamy nadal, aby przestrzegać zaleceń, utrzymywać dwumetrowy odstęp od innych i pomagać w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Razem idzie nam lepiej. (Zdjęcie pożyczyliśmy od Miðstöðin.)
 
 
Sztab kryzysowy.
LESA MEIRA30.mars 2020 - 09:42
Three samples were additionally diagnosed as positive in Vestmannaeyjar and confirmed COVID-19 infections are 57 in total. All of the individuals were already in quarantine and are now in isolation. The number of people who were placed in quarantine is 594 and 173 have completed quarantine.
 
 
We remind you to follow the recommendations, keep a two-meter distance from others, and help stop the spread of the virus. Together we can do better. (The photo we borrowed from Miðstöðin.)
 
 
Crisis Authorities.
 
LESA MEIRA30.mars 2020 - 09:38
Þrjú sýni til viðbótar hafa greinst jákvæð frá Vestmannaeyjum og eru staðfest smit á COVID-19 því orðin 57 talsins. Allir aðilarnir voru þá þegar í sóttkví og eru nú í einangrun. Fjöldi þeirra sem settir hafa verið í sóttkví er 594 og 173 hafa lokið sóttkví.
 
 
Brýnt er fyrir fólki nú sem endranær að fara að leiðbeiningum, halda tveggja metra fjarlægð við náungann og hjálpa til við að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Saman gengur okkur betur. (Myndina fengum við lánaða frá Miðstöðinni.)
 
 
Aðgerðastjórn
LESA MEIRA29.mars 2020 - 22:48
One new infection has been diagnosed in Vestmannaeyjar and there are already 54 confirmed infections. The person was not in quarantine. The number of people who are in quarantine is 593, and 136 people have already quarantined. The results of all samples that were sent for examination to the Landsspítali Hospital (LSH) are not yet known due to delays. Although the number of confirmed infections is low in recent days, we must stay awake and be careful. 
 
 
According to the epidemiologist, it is hoped that the pandemic will reach its peak in mid-April, so we still expect to diagnose new cases of infection in our society as well as throughout the country. It is important to follow hygiene, isolation, gathering ban, distance and meeting restrictions, and for people to stay as much as possible at home, it is extremely important to follow this because we are already far above the peak in infection.
 
 
We are now in a very delicate period and together we can influence the spread of the virus in Vestmannaeyjar.
 
 
Let us be careful and listen to Viðar.
 
 
Crisis authorities in Vestmannaeyjar
LESA MEIRA29.mars 2020 - 08:18
Jedno nowe zarażenie zostało zdiagnozowane w Vestmannaeyjar i potwierdzonych zarażeń jest już 54. Osoba nie przebywała na kwarantannie. Liczba osób, które zostały osadzone na kwarantannie to 593, a 136 osób ukończyło już kwarantannę. Wyniki wszystkich próbek, które zostały wysłane do badania, do szpitala Landsspítali (LSH) nie są jeszcze znane z powodu opóźnień. Mimo to, że liczba potwierdzonych zarażeń jest niska w ostatnich dniach, nie możemy tracić czujności i róbmy wszystko przemyślanie.
 
 
Zgodnie z lekarzem epidemiologiem liczone jest, iż pandemia osiągnie swój szczyt w połowie kwietnia, a więc nadal oczekujemy diagnozowania nowych przypadków zarażenia w naszym społeczeństwie, jak i w całym kraju. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń o higienie, izolacji, zakazu zgromadzeń, odległości i ograniczenia spotkań i aby ludzie trzymali się jak najwięcej w domu, jest to niesamowicie ważne, aby stosować się do tego, bo jesteśmy już wysoko ponad miarą w zarażeniach.
 
 
Jesteśmy teraz w bardzo delikatnym okresie i możemy wspólnymi siłami mieć wielki wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa w Vestmannaeyjar.
 
 
Uważajmy i słuchajmy się Viðara.
 
 
Sztab kryzysowy w Vestmannaeyjar
 
LESA MEIRA29.mars 2020 - 08:16

Eitt smit hefur greinst til viðbótar í Vestmannaeyjum og eru staðfest smit því orðin 54. Aðilinn var ekki í sóttkví. Fjöldi einstaklinga sem hafa verið settir í sóttkví er orðinn 593 og hafa 136 lokið sóttkví. Niðurstaða hefur ekki borist vegna allra sýna sem send hafa verið til rannsóknar vegna tafa við vinnslu hjá LSH. Þrátt fyrir að staðfest smit séu fá síðustu daga megum við ekki sofna á verðinum og förum að öllu með gát.


Samkvæmt sóttvarnalækni er reiknað með að faraldurinn nái hámarki um miðjan apríl svo enn eigum við von á að greina fleiri smit í samfélaginu líkt og um allt land. Mikilvægi þess að fara að leiðbeiningum um sóttvarnir, sóttkví, einangrun, samkomubann, fjarlægðarmörk, takmarkað samneyti og að fólk haldi sig mest heima eru áréttaðar enda gríðarlega mikilvægt að farið sé að fyrirmælum þar til við erum komin vel yfir toppinn í smitum.


Við erum núna stödd á viðkvæmum tíma og getum í sameiningu haft mikil áhrif á útbreiðslu sjúkdómsins í Vestmannaeyjum.


Förum gætilega og hlýðum Víði.


Aðgerðastjórn

LESA MEIRA28.mars 2020 - 19:44

Þjónusta

 Smelltu hér til að fá upplýsingar um þjónustu í Vestmannaeyjum.

Stjórnsýsla

Smelltu hér til að fá upplýsingar um stjórnsýslu í Vestmannaeyjum.

Ferðamenn

Smelltu hér til að fá upplýsingar um ferðaþjónustu og menningu í Vestmannaeyjum.
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159