Frístundastyrkur
Hér fyrir neðan er hægt að sækja um frístundastyrk hjá því félagi sem barnið hefur valið, styrkurinn verður dreginn frá gjaldinu um leið og gengið er frá því: 
 
Hressó – skipulögð unglinganámskeið  
 
 
 
 

Recreational grant from Vestmannaeyjabær Municipality - Frístundastyrkur

Subsidy for children age 2-18 years old for sports and recreational purposes in Vestmannaeyjar - Frístundastyrkur

The grant is kr. 35.000 and is valid from January 1st 2020 till December 31st 2020.

Allocation rules of the Vestmannaeyjabær municipality recreational grant - Frístundastyrkur.

The following are registered as partners with Vestmannaeyjabær for recreational grant:

From 2020, the Vestmannaeyjabær will, in collaboration with partners, use an electronic payment and registration system (NORA from Greiðslumiðlun), which oversees all management of the recreational grant. The arrangement is in the form of parents / guardians visiting the website of Vestmannaeyjabær or the partner listed above where a child / children register for participation. On the website of Vestmannaeyjabær or the companies there is / will be a link to a registration page where parents / guardians register practitioners. At the end of the registration and payment process, parents / guardians can choose to use the recreational grant from Vestmannaeyjabær. With the advent of electronic arrangements it is possible to divide the recreational grants between clubs / departments / courses. 

 
 
 
 
 

Dopłata do zajęć w czasie wolnym –Frístundastyrkur- Gmina Vestmannaeyjabær

Dopłata dla dzieci w wieku 2-18 lat za uczęszczanie na zajęcia w czasie wolnym  w Vestmannaeyjar tak zwany Frístundastyrkur

Dopłata to kwota kr. 35.000 i obowiązuje ona od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

Zasady przydziału dopłaty Frístundastyrkur Vestmannaeyjabær.

Następujące organizacje współpracują z gminą Vestmannaeyjabær w zakresie dopłaty Frístundastyrkur:

Od roku 2020 gmina Vestmannaeyjabær współpracuje z elektronicznym systemem rejestracji i płatności (systemem NORA od firmy Greiðslumiðlun), który nadzoruje i zarządza dopłatą do zajęć w czasie wolnym - frístundastyrkur. Jest to zorganizowane następująco, rodzice/opiekuni wchodzą na stronę gminy Vestmannaeyjabær lub danej organizacji z listy podanej powyżej gdzie zapisuje się dziecko/dzieci do udziału. Na stronie gminy Vestmannaeyjabær lub podanych organizacji jest/będzie link do strony rejestracyjnej gdzie rodzice/opiekuni zapisują uczęszczających zajęcia. Po zakończeniu rejestracji i płatności rodzice/opiekuni mogą zaznaczyć opcje wykorzystania dopłaty do zajęć w czasie wolnym od gminy Vestmannaeyjabær. Wraz z pojawieniem się tego rozwiązania elektrycznego jest teraz możliwość podzielenia dopłaty pomiędzy klubami/kursami. 

 
 
 
 
Meira
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159